ໄປຝຶກອົບຮົມ ເຫັນຮູບລູກໂຊຢູ່ຝາ

Posted: June 13, 2008 in children care
ໄດ້ມີໂອກາດໄປຝຶກອົບຮົມ ພາສາມື ສຳລັບຄົນພິການຫູ. ເລີຍໄປເັນຮູບກິດຈະກຳຂອງໂຮງຣຽນ.
ຄົນສິງກະໂປ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ແລ້ວ.ກໍ່ຖ່າຍຮູບກັບເດັກນ້ອຍ.
 
ເບິ່ງຫນ້າລູກແລ້ວ ຄົງຈະແມ່ນຕອນ 7ປີ. ສີຫນ້າມັນບອກວ່າ ບໍສົນນຳຫຍັງ
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s